Karacakurt Tarihi

2008-08-15 15:01:00


BU ALTTAKİ METİN KARACAKURT KÖYLERİ YARDIMLAŞMA VE YAŞATMA DERNEĞİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR. BÖYLE BİR DÖKÜMANI HAZIRLADIKLARI İÇİN DERNEK BAŞKANINA VE EMEĞİ GEÇEN DİĞER KARACAKURTLARA http://karacakurtlar.blogcu.com/ YETKİLİLERİ ADINA TEŞEKKÜR EDERİM. 

 

                                                                                                                     (Karacabey)
Aşık Hüseyin'in deyimiyle , Karacayürt ve bozok Türkmenlerini etrafına toplayan Oğuzların Bozok koluna mensup Bayat boyundan olan Dulkadiroğlu Karacabey. 1335 yılında yaklaşık 5000 atlı ile Çukurovada bulunan Ermeniler üzerine akın yaptı ve birçok ganimetle birlikte Elbistana  döndü. Bozok ve Halep Türkmenlerinin reisi oldu (1327 -1353)
Bu sırada o bölge Türkmenlerinden birisinin reisi durumunda olan taraklı Halil , Memluk sultanı M. Nasıf ile iş birliği yaparak Sultandan Elbistanın hakimiyet beratını elde etti.Olayı duyan Karacabey , oğlu Halili bir gurup akıncı ile Taraklı Halil in üzerine gönderdi. Çarpışmada taraklı Halil yenildi ve kaçıp Halep valisi Altınboğaya sığındı. Bu sırada Karacabey ve şam valisi Tengiz ile dostluk kurdu. Halep ve şam valilerinin memluk sultana durumu bildirmeleri üzerine taraklı Halil ve Karacabey Kahireye çağırıldı. Görüşmeler neticesinde Karacabey tercih edilerek kendisine Türkmenlerin reisi olma beratı verildi. Böylece 200 yıl devam edecek olan Dulkadir beyliğinin temelleri atılmış oldu.
Diğer yandan ilhanlı ileri gelenleri arasında baş gösteren kanlı iktidar mücadelesi sonunda  Anadoluda ki Moğol egemenliğinin çökmesinden faydalanan Karacabey ilk hamlede Darendeyi eline geçirdi.1338 yılında Eretna Beyi Karacabeyin üzerine Yürüdü.Fakat Karacabeye yenildi.
1340 yılında Eratnalılar ait bölgelere akınlar düzenlendi. Karacabey dostu Şam Valisi Tengiz in Mısır'da öldürülmesinin ardından Memlüklüler'in egemenliğinden kurtulmak için çareler aradı.Bu munasebetle Eratnalılar ile barış yapıp :Halep ve civarını ele geçirmeye çalıştılar.Mısırdaki iktidar mücadelerinde çok yönlü bir siyaset güden Karacabey Halepe doğru akınlarını sıklaştırdı.Halep valisi Yelboğa büyük bir ordu ile Dulkadirli Türkmenlerinin üzerine yürüdü.Karacabey gelen orduyu Düldül dağı civarında büyük bir bozguna uğrattı.
1345 yılında geben kalesini Ermenilerden alan Karacabey Argun Şahın 1349 da öldürülmesine kızarak Memluklulara vergi vermekten vazgeçti.Ayrıca bunlarlada yetinmeyerek Memlukların Mualifleriyle iş yaptı.durumdan haberi olan Memluklu yöneticileri Karacabeyin yerine Dulkadirlilerin başına bir Türkmen aşiret reisi olan Ramazan Beyi getirmek istedi.Geleceğinden kuşku duyan Karacabey yanına sığınan Memluklu valilerini Mısır'a teslim etmek zorunda kaldı.Karacabeyi cezalandırmaya kararlı Memluk idarecileri Dulkadir Türkmenleri üzerine büyük bir ordu yolladı.Gelen ordu Elbistan ve Düldül dağı civarında Karacabeyin liderliğindeki Türkmenleri kuşatmaya başladı.Yenilgiye uğrayan Karacabey Kayseriye doğru çekilmeye başladı.
Karacabey Kahireye götürülerek işkenceyle öldürüldü. Dulkadirli Türkmenlerin başına geçen Mehmet beyin zamanında Mısır Memluklularıyla iyi münasebetleri kurulmaya çalışıldı.
Osmanlılarla Dulkadirliler Türklerin Bozok boyundan gelmeleri münasebetiyle akraba idiler.padişah 2. Murat geleceğin hükümdarı oğlu Fatihi Dulkadiroğlu Süleyman beyin kızı Sitti hatun ile evlendirdikten sonra soy ve akrabalık bağları dahada kuvvetlenmişti.(1449)Fatihin yardımıyla Dulkadir beyi olan Şahsuvar , Memlukların bey tayin ettiği kardeşi Şah Budak'ı ve amcası Rüstem beyi bertaraf etmeye muhaffak oldu.Şahsuvar bey, Memluklarla Savaşa Girişti ve İlk önce Turna dağı , sonrada Antep yakınlarında Memluklu ordularını yendi.Bu savaşlar neticesinde Antep ve Halep havalisini eğmenliğine katan Şahsuvar bey , diğerlerinde olduğu gibi , Ramazanoğullarından aldığı Şehir Kasaba   ve Köylerdende kendi nağmına hutbe okutup para bastırdı.
Osmanlı himayesiden ayrılmak isteyen Şahsuvar bey ile Osmanlıların arasının iyi olmadığını öğrenen memluklular , Atabek emir komutasındaki Bir orduyu , Şahsuvar üzerine yolladı.Maraş ve Malatya yakınlarında yapılan çarpışmalarda Şahsuvar bey yenildi. Elinde tuttuğu birçok yerlerde Memluklular ile onlara yardım eden Ramazan oğullarının Eline geçti.Şahsuvar  daha sonra bu yerleri geri aldı ise de üzerine gönderilen büyük bir memluk ordusuna önce Antep sonrada Ceyhan nehri kıyısında  yenilmekten kurtulamadı . Zamantı Kalesine sığınan Şahsuvar bey , şartlı teslim olmasına rağmen (4 haziran 1472) Kahireye götürüldü, kendisiyle birlikte üç kardeşide çengele vurularak idam edildi.
Şahsuvar beyden sonra Memluk sultanının emri ile Dulkadir beyliğine yeniden Şah Budakın atılması , Fatihin Tepkisini çekti. Fatih kendisine sığınmış olan Dulkadiroğlu Bozkurt bey ile Diğer Türkmen beylerini Osmanlı kuvvetleriyle birlikte Dulkadir Topraklarına gönderdi. Yapılan savaşta Bozkurt bey Memluklara yenildi . 1480 yılında Fatih , Bozkurt beyi tekrar Memluklu himayesindeki Şahbudak beyin üzerine yolladı. Kırşehirde büyük bir yenilgiye uğrayan Şahbudakın kaçmasıyla , Bozkurt Bey duruma tekrar hakim oldu . Kızı Ayşe Hatunu 2. Beyazıt a veren Bozkurt bey i Osmanlılarla akrabalık bağlarını daha da kuvvetlendirmiş oldu. Daha sonra bu hanımda Yavuz Sultan Selim meydana geldi.
Bir müddet sonra Osmanlılarla arası açılan Bozkurt beyin 12 haziran 1515 yılında , Turna Dağı eteklerinde Osmanlı ordusuyla yaptığı savaşta yenilmesi üzerine esir düşen Bozkurt Bey Osmanlılar tarafından öldürüldü. Yavuz Sultan Selim tarafından Dulkadir beyliğinin başına Şahsuvar beyin oğlu Ali bey tayin olunarak bu beylik Osmanlı devletine bağlandı.Yavuz Sultan Selime sadakatle bağlı olan Ali Bey Bıyıklı Mehmet paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Diyarbakır ın fethine girişince Dulkadir Türkmenlerini oraya yardıma gönderdi. Dulkadir beyliğinin Osmanlı egemenliğine girmesini istemeyen Kansu Gavri , Ali Beye rakip olarak Bozkurt beyin kardeşi Abdurrezzakı çıkardı. Bu sırada ise Yavuz Mısır seferine çıktı. Bu seferde Osmanlı ordusuna yardım ve öncülük yapan ali bey 1516  Mercıdabık 1517  Ridaniye savaşlarında bilfiil çarpıştı. Osmanlı ordusuna yenilen Memluk Sultanı Tomamba yı Kahirede kendi elleriyle asarak babası Şahsuvar beyin intikamını almış oldu. 1519 daki Celali isyanları başta olmak üzere Anadoluda baş gösteren bir çok isyanın bastırılmasında önemli katkısı olan Ali Bey bu hizmetinin karşılığını Osmanlılara başını vermekle ödedi. Çünkü onun bu başarıları Ferhat Paşanın kıskançlığına ve hasedine enden oldu. Devrin Padişahi Kanuniden ferman elde eden Ferhat paşa bir bahane ile Tokata davet etiiği Ali Beyi oğullarıyla birlikte Artukovada öldürttü. (1522) Dulkadir beyliği Maraş merkez olmak üzere Osmanlı topraklarına katıldı. Dulkadir Beyliği içinde olan Ozok bölgeside ayrı bir sancak olarak Olarak Osmanlılara bağlandı.

 

Not: Karacakurt'lar Türklerin büyük göçünde topluluklarını bozmadan Horasan bölgesine yerleştiler burda arkadan gelen göçlerin baskısıyla tekrar göç ettiler ve 1071 malazgirt savaşından sonra Maraş,Elbistan, Antep yöresine yereleşmişler burada çok büyük silahlı birlik oluşmuş bu birlikten çekinen Selçuklu Sultanları ve Onlardan sonra gelen Osmanlı Sultanları bu Karacakurt yoğunluğunu  ve silahlı birliği dağitmak için çok uğraşmışlar en son Osmanlı muavfak olmuş  Anadolu nun çeşitli yerlerinde istimlake zorlanmış başsız kalan Karacakurt'lar isimlerini unutup bir çeşit asimile olmuşlar ama Kırşehir ve yöresindeki Karacakurt lar benliklerini yitirmemişler ve bu güne kadar yaşatmışlardır. Büyük uyanış şevkle sürmektedir.

 

3999
0
0
Yorum Yaz